Kalendarz Dobry Zasiew

26
marca

Prowadzili więc Jezusa od Kaifasza na zamek; a było rano; ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną.


Ewangelia Jana 18,28


Było pomiędzy godziną 6 a 9 rano. Pan Jezus zostaje wprowadzony do pretorium, oficjalnej rezydencji rzymskiego gubernatora. Noc, podczas której został Pan Jezus wydany, biegnie nieprzerwanie swoim torem. Wydarzenia z poprzedzającej nocy możemy przedstawić w następujący sposób:

  • Wieczorem Pan Jezus spożywa Paschę i ustanawia Wieczerzę Pańską ze swoimi uczniami,
  • Po wyjściu Judasza z górnej sali, Pan Jezus udaje się ze swoimi uczniami do ogrodu Getsemane,
  • Pomiędzy godziną 21:00 a 24:00 Pan Jezus zostaje aresztowany,
  • Między godziną 24:00 a 3:00 arcykapłan Annasz przesłuchuje oskarżonego,
  • Następnie między godziną 3:00 a 6:00 nad ranem, odbywa się główne przesłuchanie przed Kajfaszem i Radą Najwyższą.

Nie ma chyba bardziej nieodpowiedniej pory na rozprawy sądowe niż noc. Ale przywódcy religijni w Izraelu czynią z tego sprawę niecierpiącą zwłoki. Noc jest dla nich najlepszą okazją, by bez tłumu potępić znienawidzonego Jezusa z Nazaretu.

Ponieważ naród żydowski nie może wykonywać kary śmierci, arcykapłani i słudzy przekazują Pana Jezusa rzymskiemu namiestnikowi. Cóż za straszna hipokryzja! Przywódcy religijni nie wchodzą do pretorium, aby nie zanieczyścić się rytualnie przez zetknięcie się z pogańskim miejscem. Obchody Paschy są dla nich niezwykle ważne – lub są jedynie religijną powinnością, ale nie mają żadnych wyrzutów sumienia, aby popierać morderstwo i szukać fałszywych świadków. Oto, do czego zdolna jest religijność przy braku żywej wiary.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

26
marca

Prowadzili więc Jezusa od Kaifasza na zamek; a było rano; ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną.


Ewangelia Jana 18,28

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Reynoldsa oraz świadectwo jego nawrócenia. Zapraszamy do wysłuchania!

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…