Kalendarz Dobry Zasiew

02
października

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył.


List do Filipian 2,9


Wywyższenie Chrystusa

Dzisiejszy werset wymaga wytłumaczenia dwóch kwestii: kto został wywyższony i z jakiego powodu? Kogóż innego mógł Bóg wywyższyć, jeśli nie swojego Syna i z jakiegoż innego powodu jak tylko z najgłębszego uznania dla dzieła, którego dokonał. Chwała Ojca ujawniła się w Nim poprzez wzbudzenie Go z martwych (por. Rzym. 6,4). Czterdzieści dni później Jezus Chrystus „został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga” (Marka 16,19).

Ukończywszy swoje dzieło, Pan Jezus może teraz „odpoczywać” w chwale. Nawet w swoim odpoczynku jest On jednak aktywny w życiu tych, których odkupił. Będąc ich najwyższym kapłanem, dostrzega wszystkie ich niedomagania i wstawia się za nimi u Ojca. Tak więc mają oni wolność by „przystępować do tronu łaski”, by „dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hebr. 4,16). Ze swojego miejsca w niebie, gdzie przebywa, rozdaje dary, powołuje ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, tak by Kościół, Jego ciało, składające się ze wszystkich nowo narodzonych wierzących, mógł wzrastać i budować się (por. Efez. 4,8-12). Będąc w niebie, oczekuje na dwa wydarzenia, które pomnożą Jego chwałę: chwili Jego przyjścia po swą umiłowaną Oblubienicę, czyli Kościół, za który oddał swe własne życie oraz momentu Jego kolejnego przyjścia – w chwale, gdy Jego wrogowie zostaną uczynieni podnóżkiem Jego stóp i gdy zajaśnieje sprawiedliwość.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

02
października

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył.


List do Filipian 2,9

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Reynoldsa oraz świadectwo jego nawrócenia. Zapraszamy do wysłuchania!

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…