Kalendarz Dobry Zasiew

18
kwietnia

Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana!


Treny 3,40


Czy jesteś tam, gdzie Bóg chce, abyś właśnie był?

Lot siedział w bramie Sodomy i piastował odpowiedzialne stanowisko we władzach tego złego, bezbożnego miasta. Prawdopodobnie odczuwał, że Bóg tego nie akceptuje. Dręczył się i trapił w swojej sprawiedliwej duszy, jak mówi nam Nowy Testament, tym, co słyszał i co obserwował w swoim najbliższym otoczeniu. Pomimo tego pozostał w tym mieście. Dwóch aniołów musiało go wyprowadzić z Sodomy, aby mógł zostać uratowany przed sądem.

Dawid uciekł niegdyś przed królem Saulem do Achisza, wroga ludu Bożego. Powodowany strachem o swoje własne życie, zachowywał się, jakby był niespełna rozumu. Jak opętany bił pięściami w odrzwia bramy i obśliniał swoją brodę.

Jonasz nie posłuchał rozkazu Bożego. Zamiast udać się do Niniwy, próbował uciec na statku do Tarszyszu. Wszechmocny Bóg zesłał jednak silną burzę, która wprawiła w przerażenie wszystkich pasażerów okrętu. Gdy odkryli, że to Jonasz był winien zaistniałej sytuacji, wyrzucili go do morza i połknęła go wielka ryba. Spędził w jej wnętrzu trzy dni i trzy noce, aż z rozkazu Stwórcy ryba wypluła go na ląd.

Piotr grzał się przy ognisku, wokół którego zgromadzili się wrogowie jego Mistrza. Gdy zapytano go o jego osobistą relację z Jezusem Chrystusem, trzykrotnie się Go zaparł.

Wszystkie te przykłady pokazują nam, że człowiek wierzący znajdując się w złym miejscu, nie może być szczęśliwy ani też nie jest w stanie być radością dla swego Pana. Jednakże z Jego pomocą zawsze możemy opuścić niewłaściwe miejsce i zawrócić do Niego. Nie zwlekajmy z tym!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

18
kwietnia

Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana!


Treny 3,40

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…