Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód.
Przypowieści Salomona 19,15
Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi.
List do Kolosan 3,23

W XVII wieku w Królewcu (obecnie Kaliningrad) dobudowano nową dzielnicę. Gdy ukończono prace związane z rozbudową miasta, zwrócono się do namiestnika, wielkiego elektora, księcia Radziwiłła, z zapytaniem o nazwę dla nowo powstałej części miasta. Książę uchodził za mężczyznę lubiącego wygodę. Mówi się zatem, jakoby na zadane mu pytanie miał odpowiedzieć: "Ach, znowu jakiś kłopot!". Z tego względu dzielnicę dowcipnie nazwano dość nietypowo - Nowy Kłopot.


Historia sama w sobie jest może zabawna, mniej zabawny jest natomiast fakt, że niestety wielu chrześcijan ma podobne usposobienie jak książę Radziwiłł. Każde nowe zadanie, które pojawi się przed nimi, oznacza dla nich kolejne zmartwienie. Mogą to być zarówno zupełnie drobne sprawy życia codziennego, jak i też poważniejsze zadania do wykonania - nic nie da się wykonać bez uprzedniego biadolenia i marudzenia. Szczególnie godne nagany jest narzekanie, gdy dotyczy to niepozornych, drobnych spraw w służbie dla Pana Jezusa - udzielenia jakiejś pomocy braciom i siostrom we wierze czy potrzebującym, którzy cierpią duchowy lub materialny niedostatek.
Jak wiele jest takich zadań w naszych czasach! Jak często Pan zwraca naszą uwagę na tę czy inną sprawę wymagającą udzielenia chętnej pomocy - czy to w przypadku chrześcijan, krewnych, sąsiadów, kolegów w szkole, na studiach,czy ludzi starszych i potrzebujących opieki! Jeśli widzimy, że ten "nowy kłopot" może przerodzić się w coś co będzie trwało dużej, wtedy szczególnie ciężko przychodzi nam zakasać rękawy i wziąć się do pracy!
Ale czyż to nie piękne, podejmować się chętnie codziennej pracy z radosnym, pozytywnie nastawionym sercem, aby z pomocą Pana dokonać powierzonego nam dzieła? A jeśli wymaga to od nas szczególnego zaangażowania, poświęcenia siły, czasu? Pamiętajmy, Pan nie zażąda od nas niczego, co by nas przerastało, daje nam zadania, którym na pewno podołamy.

Cokolwiek zatem czynimy - czyńmy chętnie dla Niego!

14
kwietnia

...abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga.


List do Kolosan 1,10

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Christiana Rosenthal - "Plagi egipskie" oraz "Znaczenie zmartwychwstania" oraz brata Ernsta Bremickera - "Burze w życiu chrześcijanina". Dodaliśmy kazanie brata Romana Naef - "Znać Boga i doświadczać Go w swoim życiu"

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…